بایگانی‌های آغاز برداشت | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
آغاز برداشت زیره سبز در شهرستان رشتخوار ۱۲ خرداد ۱۳۹۹

آغاز برداشت زیره سبز در شهرستان رشتخوار

مدیر جهاد کشاورزی رشتخوار گفت: برداشت زیره سبز در سطح نهصد هکتار از اراضی شهرستان رشتخوار آغازشد.

آغاز برداشت گل گاو زبان در ۵ هکتار از مزارع جوین ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹

آغاز برداشت گل گاو زبان در ۵ هکتار از مزارع جوین

مسئول باغبانی مدیریت جهاد کشاورزی جوین گفت: برداشت گل گاوزبان در سطح پنج هکتار از مزارع شهرستان جوین آغاز شد.