بایگانی‌های معاون_آموزشی_و_پژوهشی_دانشکده_علوم_پزشکی_تربت_جام | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
پذیرش بیش از ۱۶۰ دانشجو جدیدالورود در دانشکده علوم پزشکی تربت جام ۰۳ مهر ۱۳۹۸

پذیرش بیش از ۱۶۰ دانشجو جدیدالورود در دانشکده علوم پزشکی تربت جام

معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم پزشکی تربت جام از پذیرش پیش از ۱۶۰ دانشجو جدیدالورود در رشته های پرستاری، بهداشت محیط، مامایی، فوریت های پزشکی و بهداشت عمومی در سال تحصیلی ۹۸ در دانشکده علوم پزشکی این شهرستان خبر داد.