بایگانی‌های دکتر محمود شهامتی | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
ارزیابی روند معاینات زائرین بیت ا… الحرام در خراسان رضوی ۰۲ خرداد ۱۳۹۹

ارزیابی روند معاینات زائرین بیت ا… الحرام در خراسان رضوی

با توجه به شروع معاینات زائرین توسط پزشکان کاروانهای حج ۹۹ در استان خراسان رضوی و شرایط موجود جامعه از نظر رعایت پروتکلهای پیشگیری از کرونا تیم ارزیاب مرکز پزشکی حج و زیارت بر روند معاینات نظارت می کنند.