بایگانی‌های جنگ جهانی دوم | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
نخ تسبیح مبارزه با داعش سردار سلیمانی بود ۰۳ بهمن ۱۳۹۸

نخ تسبیح مبارزه با داعش سردار سلیمانی بود

کارشناس مسائل عراق عنوان کرد: این حضور نرم و نیمه سخت ما در عراق و فتوای ربانی باعث ایجاد یک موج عظیم از مردم شد و این‌ها گروه‌گروه شدند و آماده مبارزه با داعش شدند، این گروه‌ را کسی که دورهم جمع کرد و یک نخ تسبیحشان کرد کسی نبود جز سردار سلیمانی، این‌ها را در کنار هم قرارداد و آن‌ها را در مقابل با داعش قرارداد که توانستند در مقابله با آن‌ها پیروز شدند.