بایگانی‌های جانشین معاونت میراث فرهنگی خراسان رضوی | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
ثبت ملی فتیر مسکه عشایر خراسان ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹

ثبت ملی فتیر مسکه عشایر خراسان

جانشین معاونت میراث فرهنگی خراسان رضوی از ثبت ملی خوراک محلی فتیر مسکه عشایر خراسان خبر داد.