بایگانی‌های استاد گروه قلب دانشگاه علوم پزشکی مشهد | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
انجام دو عمل پیشرفته استنت گذاری قفسه سینه و شکمی به روش کم تهاجمی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۲۴ دی ۱۳۹۸

انجام دو عمل پیشرفته استنت گذاری قفسه سینه و شکمی به روش کم تهاجمی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

به همت متخصصان گروه قلب دانشگاه علوم پزشکی مشهد دو عمل جراحی استنت گرفت در آئورت توراسیک قفسه سینه و استنت گرفت آئورت شکمی به روش Tivar و Evar با موفقیت در مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امام رضا (ع) انجام شد.