بایگانی‌های گلایه کشاورزان | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
گلایه نماینده باشگاه کشاورزان شهرستان رشتخوار از روند پرداخت خرید حمایتی زعفران ۰۳ بهمن ۱۳۹۸

گلایه نماینده باشگاه کشاورزان شهرستان رشتخوار از روند پرداخت خرید حمایتی زعفران

نماینده باشگاه کشاورزان جوان روستایی شهرستان رشتخوار با توجه به اینکه تنها درآمد مردم روستاهای این شهرستان خصوصاً بخش مرکزی از زعفران هست و تاکنون بیش از ۴۰ روز از تحویل زعفران به اتحادیه تعاون روستایی می‌گذرد متأسفانه هنوز از واریز قسط اول بهای محصول خبری نیست، خواستار پرداخت دسترنج کشاورزان زعفران کار رشتخواری شد.

گلایه کشاورزان رشتخواری از عدم پرداخت پول زعفران توسط سازمان تعاون روستایی ۱۷ دی ۱۳۹۸

گلایه کشاورزان رشتخواری از عدم پرداخت پول زعفران توسط سازمان تعاون روستایی

کشاورزان زعفران کار رشتخواری خواستار مطالبات خود از فروش زعفران به دولت شدند و گفتند: دولت در پی خرید حمایتی زعفران از کشاورزان قول داد بود به بعد از نتیجه آزمایش زعفران پول کشاورزان را یکجا پرداخت نماید اما بعد از گذشت دو ما هنوز خبری از پرداخت مطالبات پول زعفران کشاورزان رشتخوار نیست.