بایگانی‌های منتخب مردم در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
تولید ماسک با حمایت ستاد اجرایی فرمان امام و مساعدت گروه‌های جهادی در نیشابور ۱۸ اسفند ۱۳۹۸

تولید ماسک با حمایت ستاد اجرایی فرمان امام و مساعدت گروه‌های جهادی در نیشابور

گروه‌های جهادی نیشابوری با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام ، ماسک موردنیاز شهرستان و در حد توان سایر شهرها را در سرای محله چهارده معصوم با رعایت استانداردهای بهداشتی تولید خواهند کرد.