بایگانی‌های مناظره و گفتگو | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
بودجه‌ی ویژه‌ی حاشیه شهر را باید حداقل در سطح شهرداری جدا کنیم ۰۷ بهمن ۱۳۹۸

بودجه‌ی ویژه‌ی حاشیه شهر را باید حداقل در سطح شهرداری جدا کنیم

دکتر شعرباف تبریزی اذعان کرد: بودجه‌ی ویژه‌ی حاشیه شهر را باید حداقل در سطح شهرداری جدا کنیم بودجه‌ی زیارت به فضای اقتصاد کل شهر مربوط است اگر یک‌پنجم برنامه‌های طرح ملی زیارت هم اجرا شود چنان اقتصاد شهر پیشرفت خواهد کرد که حاشیه شهر هم‌سود خواهد کرد که نیازی به جابه‌جایی ردیف بودجه نیست.