بایگانی‌های منابع ملی | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
فرماندار خواف: اجازه نخواهیم داد افراد با نفوذ به دستگاه‌های مختلف، منابع ملی را مورد تاخت وتاز قرار دهند ۰۵ فروردین ۱۳۹۹

فرماندار خواف: اجازه نخواهیم داد افراد با نفوذ به دستگاه‌های مختلف، منابع ملی را مورد تاخت وتاز قرار دهند

فرماندار خواف تاکید کرد: اجازه نخواهیم داد افراد با نفوذ به دستگاه‌های مختلف، منابع ملی وعرصه های طبیعی را مورد تاخت وتاز قرار دهند، مردم با همکاری خود می توانند نقش موثری درحفاظت و حراست از عرصه های منابع طبیعی که وظیفه همه مردم است داشته باشند چرا که میراث ماندگار مردم همین خلقت های طبیعی خداوند است کما اینکه تاکنون هم حفظ این عرصه هابه برکت همکاری وحمایت های مردمی بوده است.