بایگانی‌های مرتع | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
بردسکن بیش از ۷۰۰ هزار هکتار اراضی منابع ملی، جنگل و مرتع و بیابان دارد ۲۳ خرداد ۱۳۹۹

بردسکن بیش از ۷۰۰ هزار هکتار اراضی منابع ملی، جنگل و مرتع و بیابان دارد

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بردسکن گفت: این شهرستان بیش از ۷۰۰ هزار هکتار اراضی منابع ملی، جنگل و مرتع و بیابان دارد که کار حفظ و حراست از این عرصه‌ها تنها با سه قرق بان صورت می‌گیرد.