بایگانی‌های جوجه مرغ گوشتی | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
۱۵ هزار قطعه جوجه مرغ گوشتی در روستای ثقیه شهرستان سبزوار تلف شد ۱۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۵ هزار قطعه جوجه مرغ گوشتی در روستای ثقیه شهرستان سبزوار تلف شد

۱۵ هزار قطعه جوجه مرغ گوشتی در آتش‌سوزی یک واحد مرغداری در روستای ثقیه شهرستان سبزوار تلف شد.