بایگانی‌های تولید آثار اثربخش و فاخر | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
نخستین جلسه کمیته فضای مجازی کنگره ملی ۱۸ هزار شهید خراسان رضوی برگزار شد/ آمادگی دستگاه‌ها برای تولید آثار اثربخش و فاخر در کمیته فضای مجازی ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

نخستین جلسه کمیته فضای مجازی کنگره ملی ۱۸ هزار شهید خراسان رضوی برگزار شد/ آمادگی دستگاه‌ها برای تولید آثار اثربخش و فاخر در کمیته فضای مجازی

نخستین نشست کمیته فضای مجازی کنگره ملی هجده هزار شهید خراسان رضوی در استانداری خراسان رضوی برگزار شد.