بایگانی‌های اهدای عضو | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
در هر دقیقه یک نفر به لیست انتظار دریافت عضو افزوده می‌شود ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

در هر دقیقه یک نفر به لیست انتظار دریافت عضو افزوده می‌شود

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: در حال حاضر در هر دقیقه یک نفر به لیست انتظار پیوند عضو در کشور افزوده می شود و روزانه هفت الی هشت نفر از این بیماران جان خود را از دست می دهند.

کودک خردسال مرگ مغزی به سه کودک دیگر زندگی دوباره بخشید ۰۶ اسفند ۱۳۹۸

کودک خردسال مرگ مغزی به سه کودک دیگر زندگی دوباره بخشید

اهدای عضو به چهار بیمار زندگی دوباره بخشیداهدای اعضای کودک خردسال مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، موجب نجات و ادامه زندگی سه کودک نیازمند به عضو شد.

جوان‌ مرگ مغزی مشهدی به شش بیمار زندگی دوباره بخشید ۰۷ بهمن ۱۳۹۸

جوان‌ مرگ مغزی مشهدی به شش بیمار زندگی دوباره بخشید

اهدای اعضای جوان‌مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، موجب نجات و ادامه زندگی شش بیمار نیازمند به عضو شد.

اهدای عضو اهدای اعضای بیمار مرگ مغزی سبزواری به سه بیمار زندگی دوباره بخشید ۰۱ بهمن ۱۳۹۸

اهدای عضو اهدای اعضای بیمار مرگ مغزی سبزواری به سه بیمار زندگی دوباره بخشید

اهدای اعضای بیمار مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، موجب نجات و ادامه زندگی حداقل سه بیمار نیازمند به عضو شد.

بانوی مرگ مغزی تربت جامی به چهار بیمار زندگی دوباره بخشید ۳۰ دی ۱۳۹۸

بانوی مرگ مغزی تربت جامی به چهار بیمار زندگی دوباره بخشید

اهدای اعضای بانوی مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، موجب نجات و ادامه زندگی چهار بیمار نیازمند به عضو شد.