بایگانی‌های اقدامات پیشگیرانه | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
گندزدایی مساجد و ادارات شهرستان چناران در جهت اقدامات پیشگیرانه بیماری کرونا ویروس ۲۲ اسفند ۱۳۹۸

گندزدایی مساجد و ادارات شهرستان چناران در جهت اقدامات پیشگیرانه بیماری کرونا ویروس

به گزارش اختر شرق؛ در اقدامی جهادی گندزدایی مساجد و ادارات شهرستان در جهت اقدامات پیشگیرانه بیماری کرونا ویروس توسط تیم کارشناسان بهداشت محیط و حرفه‌ای شبکه بهداشت و درمان چناران و گروه افتخاری خادمیاران آستان قدس رضوی چناران انجام شد که در این حرکت جهادی مقدار ۲۵۰۰ لیتر مواد گندزدا مصرف شد.
عکس: سید احمد بکائول