بایگانی‌های اعتبارات_استانی | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
۵/۵ درصد سهم تربت‌جام از مجموع اعتبارات استانی ۲۶ تیر ۱۳۹۸

۵/۵ درصد سهم تربت‌جام از مجموع اعتبارات استانی

فرماندار تربت‌جام گفت: از مجموع اعتبارات استانی ۵/۵ درصد سهم تربت‌جام شده است و هیچ‌گونه توجیهی برای برگشت و عدم جذب اعتبارات وجود ندارد.