بایگانی‌های اصلاح ژنتیکی بیماری دوشن | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
تمرکز بر روی اصلاح ژنتیکی بیماری دوشن در دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۲۸ دی ۱۳۹۸

تمرکز بر روی اصلاح ژنتیکی بیماری دوشن در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مدیر گروه ژنتیک بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: تمرکز بر روی اصلاح ژنتیکی بیماری دوشن از مهم‌ترین پژوهش‌های کاربردی است که در این گروه در حال انجام است.