بایگانی‌های چهارمین_دوره_توانمندسازی_تشکیلاتی_شبکه_تربیتی_صالحین | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
چهارمین دوره توانمندسازی تشکیلاتی شبکه تربیتی صالحین در تربت‌جام برگزار شد ۰۴ مرداد ۱۳۹۸

چهارمین دوره توانمندسازی تشکیلاتی شبکه تربیتی صالحین در تربت‌جام برگزار شد

مسئول شبکه تربیتی شجره طیبه صالحین خراسان رضوی از برگزاری چهارمین دوره توانمندسازی تشکیلاتی شبکه تربیتی صالحین در تربت‌جام خبر داد.