بایگانی‌های نسخه | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
آمادگی بستر حذف دفترچه‌های بیمه و الکترونیکی شدن نسخه در سرخس ۲۵ تیر ۱۳۹۸

آمادگی بستر حذف دفترچه‌های بیمه و الکترونیکی شدن نسخه در سرخس

رئیس اداره بیمه سلامت شهرستان سرخس از اجرای حذف دفترچه‌های بیمه و عملیاتی شدن نسخه‌نویسی الکترونیکی خبر داد.