بایگانی‌های مهار گرد وخاک | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
استفاده از محلول «پتاس» برای تثبیت و مهار گرد وخاک در کمربندی موقت شهر رشتخوار ۱۲ خرداد ۱۳۹۹

استفاده از محلول «پتاس» برای تثبیت و مهار گرد وخاک در کمربندی موقت شهر رشتخوار

فرماندار رشتخوار خبر داد: برای اولین بار از محلول «پتاس» برای تثبیت و مهار گرد وخاک در کمربندی موقت شهر رشتخوار استفاده شد.