بایگانی‌های معاون مدیرکل و رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان سبزوار | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
خلع ید و رفع تصرف بالغ‌بر ۶۱ هزار و ۵۱۵ مترمربع از اراضی ملی شهرستان سبزوار ۲۳ دی ۱۳۹۸

خلع ید و رفع تصرف بالغ‌بر ۶۱ هزار و ۵۱۵ مترمربع از اراضی ملی شهرستان سبزوار

معاون مدیرکل و رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان سبزوار از خلع ید و رفع تصرف ۶۱ هزار و ۵۱۵ مترمربع از اراضی ملی در شهرستان سبزوار طی ماه گذشته خبر داد.