بایگانی‌های معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سبزوار | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
جلسه منطقه‌ای سن غلات در شهرستان سبزوار برگزار شد ۲۸ دی ۱۳۹۸

جلسه منطقه‌ای سن غلات در شهرستان سبزوار برگزار شد

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی بر اهمیت مبارزه با آفت سن در مرحله‌ی سن مادری و نیز پیش‌آگاهی با ابزارهای دیتالاگر و نیز مبارزه با حداقل مصرف سموم شیمیایی و استفاده از روش‌های تلفیقی ناظر به حفظ محیط‌زیست تأکید کرد.