بایگانی‌های معابر پیشنهادی | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
۳ خیابان اصلی مشهد کاندیدای تغییر به نام «شهید قاسم سلیمانی»/ معابر پیشنهادی محرمانه است ۱۴ دی ۱۳۹۸

۳ خیابان اصلی مشهد کاندیدای تغییر به نام «شهید قاسم سلیمانی»/ معابر پیشنهادی محرمانه است

منبع آگاه در اداره نام‌گذاری شهرداری مشهد گفت: سه خیابان اصلی به‌عنوان پیشنهادهای نهایی در کمیته نام‌گذاری شهرداری مشهد مطرح می‌شود که در پایان باید در صحن علنی شورای شهر مشهد به تصویب برسد.