بایگانی‌های مصوبات و دستاوردهای سفر رئیس جمهور به خراسان رضوی | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
مصوبات و دستاوردهای سفر رئیس‌جمهور به خراسان رضوی ۱۵ فروردین ۱۴۰۱

مصوبات و دستاوردهای سفر رئیس‌جمهور به خراسان رضوی

یعغوبعلی نظری با اشاره به سفر رئیس‌جمهور به استان گفت: درمجموع ۱۸۳ مصوبه در این سفر تصویب شد که ارزش ریالی این مصوبات ۲۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است.