بایگانی‌های مسعود البرز | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری تربت‌جام: سه هزار درخت پارک جنگلی طی پنج سال خشک شد ۱۹ تیر ۱۳۹۹

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری تربت‌جام: سه هزار درخت پارک جنگلی طی پنج سال خشک شد

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری تربت جام گفت: از زمان واگذاری پارک جنگلی تربت جام به پیمانکار یعنی از سال ۹۴ تاکنون حدود سه هزار درخت این پارک به خاطر افت آب چاه و عدم پیگیری و مدیریت نادرست آبدهی خشک شد.