بایگانی‌های مسئول بسیج سازندگی ناحیه مقاومت سپاه بینالود | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
۹ باب منزل مسکونی ساخته‌شده ویژه سیل‌زدگان بردسکنی به همت سپاه ناحیه بینالود افتتاح شد ۱۷ بهمن ۱۳۹۸

۹ باب منزل مسکونی ساخته‌شده ویژه سیل‌زدگان بردسکنی به همت سپاه ناحیه بینالود افتتاح شد

به همت بسیج سازندگی ناحیه مقاومت سپاه بینالود تعداد ۹ باب منزل مسکونی ساخته‌شده ویژه نیازمندان سیل‌زده بردسکنی افتتاح شد.