بایگانی‌های مزرعه آستان قدس رضوی رشتخوار | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
برگزاری روز مزرعه کلزا در مزرعه آستان قدس رضوی رشتخوار ۱۴ خرداد ۱۳۹۹

برگزاری روز مزرعه کلزا در مزرعه آستان قدس رضوی رشتخوار

مدیرجهادکشاورزی رشتخوار گفت: با توجه به اهمیت توسعه کشت دانه های روغنی برای افزایش ضریب خود اتکایی در زمینه روغن های خوراکی، کشت کلزا به عنوان دانه روغنی سازگار با شرایط اقلیمی و در راستای ارتقای سطح علمی کشاورزان شهرستان، روز مزرعه کلزا در مزرعه آستان قدس رضوی در رشتخوار برگزار شد.

کشت آزمایشی کلزای بهاره در مزرعه آستان قدس رضوی رشتخوار ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

کشت آزمایشی کلزای بهاره در مزرعه آستان قدس رضوی رشتخوار

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رشتخوار گفت: امسال برای اولین بار کشت آزمایشی کلزای بهاره درمزرعه الگویی آستان قدس رضوی درسطح دوهکتار با رقم های هایلای پنجاه – دراگو و تراویاتا کشت شده است.