بایگانی‌های مرگ بر منافق | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
آزاده سرافراز دفاع مقدس رشتخواری: بهای شعار «مرگ بر منافق» کتک بود ۲۸ مرداد ۱۳۹۹

آزاده سرافراز دفاع مقدس رشتخواری: بهای شعار «مرگ بر منافق» کتک بود

محمود قربانزاده مقدم آزاده سرافراز دفاع مقدس رشتخواری گفت: به خاطر شعار مرگ بر منافق بسیار کتک خوردیم و دست و پایمان شکست اما اتحادمان نشکست.