بایگانی‌های مدیر_میراث_فرهنگی،_گردشگری_و_صنایع_دستی شهرستان رشتخوار | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
شش سال حبس برای سارق پنجره های آب انبار تاریخی اکبرآباد رشتخوار ۰۳ مهر ۱۳۹۸

شش سال حبس برای سارق پنجره های آب انبار تاریخی اکبرآباد رشتخوار

مدیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان رشتخوار از شش سال حبس برای سارق پنجره های آب انبار تاریخی اکبرآباد رشتخوار خبر داد.