بایگانی‌های جلسه مثلث توسعه اقتصاد فرهنگی خراسان رضوی | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
بررسی وضعیت عملکرد معین‌های اقتصاد مقاومتی شهرستان نیشابور ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹

بررسی وضعیت عملکرد معین‌های اقتصاد مقاومتی شهرستان نیشابور

جلسه مثلث توسعه اقتصاد فرهنگی خراسان رضوی با محوریت شهرستان نیشابور برگزار و آخرین وضعیت اجرای این الگو و عملکرد معین‌های اقتصاد مقاومتی در مناطق مورد تعهد مورد ارزیابی قرار گرفت.