بایگانی‌های تولید علوفه | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
۱۹۷ هزار هکتار سطح زیر کشت سالانه محصولات علوفه‌ای استان خراسان رضوی ۲۵ دی ۱۳۹۸

۱۹۷ هزار هکتار سطح زیر کشت سالانه محصولات علوفه‌ای استان خراسان رضوی

با توجه به اینکه خراسان رضوی یکی از قطب‌های تولید گوشت کشورمی باشد نیاز به تولید محصولات علوفه‌ای در الگوی کشت ضروری است.