بایگانی‌های توحید شهر | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
اجرای چند پروژه مهم عمرانی، سهم «توحید شهر» شهرستان سبزوار در بودجه سال آینده ۰۱ دی ۱۳۹۸

اجرای چند پروژه مهم عمرانی، سهم «توحید شهر» شهرستان سبزوار در بودجه سال آینده

نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر اجرای چند پروژه مهم عمرانی را سهم توحید شهر در بودجه عمرانی سال آینده بیان کرد.

در جغرافیای سبزوار، «توحید شهر» منطقه‌ای مغفول مانده به لحاظ زیرساخت‌های بنیادی و اساسی است ۰۱ دی ۱۳۹۸

در جغرافیای سبزوار، «توحید شهر» منطقه‌ای مغفول مانده به لحاظ زیرساخت‌های بنیادی و اساسی است

سخنگوی تشکل مردم‌نهاد توسعه پایدار توحید شهر سبزوار گفت: عجیب است در جغرافیای شهر سبزوار منطقه حساس و بنیادی چون توحید شهر به لحاظ زیرساخت‌های اساسی و بنیادی مغفول بماند.