بایگانی‌های انقطاع | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
شاهنامه پیکار نیکی و بدی است/ گسست و انقطاع فرهنگی بین متفکران و توده جامعه ۰۸ مهر ۱۳۹۸

شاهنامه پیکار نیکی و بدی است/ گسست و انقطاع فرهنگی بین متفکران و توده جامعه

پژوهشگر قوچانی گفت: یک گسست و انقطاع فرهنگی بین متفکران و توده جامعه است وقتی در مملکتی تیراژ کتاب به ۲۰۰ جلد رسیده قطعا ارتباطی بین متفکران و توده جامعه نیست.