بایگانی‌های امیر_شهلا | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
صدور حکمِ ‌برائت برای امیر شهلا ۱۴ آذر ۱۳۹۸

صدور حکمِ ‌برائت برای امیر شهلا

وکیلِ امیر شهلا، عضو شورای شهر مشهد، گفت: حکم برائت صادرشده و بر اساس‌ این‌ رأی، شهلا باید به شورا بازگردد.