بایگانی‌های امکانات بهداشتی و درمانی | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
افزایش تعداد و خدمات نیروهای انتظامی، توزیع متناسب امکانات بهداشتی و درمانی، درخواست به حق شهروندان گلبهاری است ۱۴ مرداد ۱۳۹۹

افزایش تعداد و خدمات نیروهای انتظامی، توزیع متناسب امکانات بهداشتی و درمانی، درخواست به حق شهروندان گلبهاری است

رئیس شورای اسلامی شهر گلبهار گفت: توزیع متناسب امکانات بهداشتی و درمانی حداقل انتظار شهروندان گلبهاری می باشد.