بایگانی‌های آتش_نشانی | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
توان دو برابری عملیاتی آتش نشانی تربت جام ۰۸ مهر ۱۳۹۸

توان دو برابری عملیاتی آتش نشانی تربت جام

هفتم مهرماه به روز آتش نشانی وایمنی نامگذاری شده است و در واقع این روزبهانه ای است تا به گرامیداشت انسان‌هایی بپردازیم که ازجان وآسایش خود در راه حفظ جان وآسایش ما می گذرد تا بتوانیم درامنیت زندگی کنیم.

دومین ایستگاه آتش نشانی همزمان با روز آتش نشانی در تربت جام افتتاح خواهد شد ۰۴ مهر ۱۳۹۸

دومین ایستگاه آتش نشانی همزمان با روز آتش نشانی در تربت جام افتتاح خواهد شد

باتوجه به وسعت شهرستان تربت جام ونیازمبرم این شهرستان به ایستگاه دوم آتش نشانی درجهت ارائه خدمات مطلوبتربه شهروندان همزمان با روزآتش نشانی درهفتم مهرماه جاری دومین ایستگاه آتش نشانی تربت جام افتتاح وراه اندازی خواهد شد.