بایگانی‌های پیاده رو | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
پیاده‌رو خیابان امام خمینی در تسخیر بی‌ملاحظه خودروها ۲۷ بهمن ۱۴۰۰

پیاده‌رو خیابان امام خمینی در تسخیر بی‌ملاحظه خودروها

اگرچه حق تقدم با عابر پیاده است، اما در عمل این خودروها هستند که بدون ملاحظه همواره حق و حریم رهگذران را زیرپا گذاشته و گاه چنان راه آنان را سد می‌کنند که به نظر می‌رسد تا فرهنگ شهروندی ارتقا نیابد، این گره حتی با ورود پلیس به این حوزه نیز قابل گشودن نباشد.