بایگانی‌های جهاد کشاورزی مشهد | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
تمرکز فعالیت‌های جهاد کشاورزی مشهد در حوزه حفظ کاربری اراضی ۰۹ مرداد ۱۳۹۹

تمرکز فعالیت‌های جهاد کشاورزی مشهد در حوزه حفظ کاربری اراضی

معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مشهد گفت: بیش از ۵۰ درصد فعالیت‌های جهاد کشاورزی مشهد در حوزه حفظ کاربری اراضی و فعالیت‌های این حوزه متمرکز شده است.