بایگانی‌های اراضی کشاورزی | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
آغاز برداشت گندم از اراضی کشاورزی شهرستان رشتخوار ۱۴ خرداد ۱۳۹۹

آغاز برداشت گندم از اراضی کشاورزی شهرستان رشتخوار

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رشتخوار گفت: برداشت محصول گندم از سطح پنج هزارهکتار ازاراضی کشاورزی شهرستان با میانگین چهارهزارودویست کیلوگرم درهر هکتار آغاز شده است.

طرح آبیاری تحت‌فشار ۲۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان فیروزه تأمین مالی می‌شود ۲۲ بهمن ۱۳۹۸

طرح آبیاری تحت‌فشار ۲۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان فیروزه تأمین مالی می‌شود

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی از تأمین مالی طرح آبیاری تحت‌فشار ۲۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان فیروزه در چهارچوب تفاهم‌نامه‌ای بین شرکت قند نیشابور و جهاد کشاورزی شهرستان فیروزه خبر داد.