بایگانی‌های نشست با اعضای مدیریت فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
در هر دقیقه یک نفر به لیست انتظار دریافت عضو افزوده می‌شود ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

در هر دقیقه یک نفر به لیست انتظار دریافت عضو افزوده می‌شود

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: در حال حاضر در هر دقیقه یک نفر به لیست انتظار پیوند عضو در کشور افزوده می شود و روزانه هفت الی هشت نفر از این بیماران جان خود را از دست می دهند.