بایگانی‌های نامزد انتخاباتی | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
پروژه اصلی نظام در سال ۹۸ بحث انتخابات است ۰۶ بهمن ۱۳۹۸

پروژه اصلی نظام در سال ۹۸ بحث انتخابات است

فرماندار کاشمر بابیان این‌که پروژه اصلی نظام در سال ۹۸ بحث انتخابات است، عنوان کرد: بعد از اتفاقات امسال و بهانه‌ای که بعد از طرح مدیریت مصرف بنزین برای دشمنان و برخی افراد که دنبال منافع سیاسی بودند به وجود آمد، نشان داد که دشمنان دنبال این‌گونه اتفاقات ناگوار تا انتخابات در کشور هستند بنابراین یکی از اهداف دشمن بحث انتخابات است.