بایگانی‌های معاون وزیر صنعت معدن و تجارت | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
فرمان رئیس‌جمهوری پنج‌شنبه برای افتتاح دو کارخانه جدید کنسانتره و گندله‌سازی در مجتمع معدنی سنگان خواف ۲۲ خرداد ۱۳۹۹

فرمان رئیس‌جمهوری پنج‌شنبه برای افتتاح دو کارخانه جدید کنسانتره و گندله‌سازی در مجتمع معدنی سنگان خواف

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت گفت امروز قرار است بافرمان رئیس‌جمهوری دو کارخانه جدید کنسانتره و گندله‌سازی در مجتمع معدنی سنگان افتتاح شود.