بایگانی‌های معاون برنامه ریزی وامورعمرانی فرمانداری کاشمر | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
سند توسعه اقتصادی اشتغال‌زائی دهستان تکاب کوهسرخ تدوین می‌شود ۰۷ بهمن ۱۳۹۸

سند توسعه اقتصادی اشتغال‌زائی دهستان تکاب کوهسرخ تدوین می‌شود

معاون برنامه ریزی وامورعمرانی فرمانداری کاشمر خبر داد: سند توسعه اقتصادی اشتغال‌زائی دهستان تکاب کوهسرخ تدوین می‌شود