بایگانی‌های مصرف بهینه آب | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
آموزش چهره به چهره راه‌های مصرف بهینه آب به دانش آموزان سبزوار ۲۳ دی ۱۳۹۸

آموزش چهره به چهره راه‌های مصرف بهینه آب به دانش آموزان سبزوار

در راستای ایجاد و گسترش فرهنگ مدیریت مصرف آب آموزش چهره به چهره راه‌های مصرف بهینه آب به دانش آموزان مقداد سبزوار ارائه شد.

دانش آموزان سبزوار با روش‌های مدیریت مصرف بهینه آب آشنا شدند ۱۷ دی ۱۳۹۸

دانش آموزان سبزوار با روش‌های مدیریت مصرف بهینه آب آشنا شدند

دانش آموزان آموزشگاه بنت الهدی صدر این شهر با روش های مدیریت مصرف بهینه آب آشنا شدند.