بایگانی‌های مسئول امور فنی و زیربنایی مدیریت جهاد کشاورزی جوین | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
لایروبی چهار قنات جوین برای بازگشت جوانان به روستا و جهش تولید ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹

لایروبی چهار قنات جوین برای بازگشت جوانان به روستا و جهش تولید

مسئول امور فنی و زیربنایی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جوین با بیان اینکه شهرستان جوین دارای ۷۲ رشته قنات جاری و فعال است، گفت: متاسفانه روان آب های حاصل از بارندگی های ابتدای سال جای خسارات زیادی در تمام بخش ها به ویژه بخش کشاورزی وارد کرده است.