بایگانی‌های مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی جنگل رشتخوار | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
تولد نوزاد در مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی جنگل رشتخوار ۱۹ مرداد ۱۳۹۹

تولد نوزاد در مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی جنگل رشتخوار

با تلاش پرسنل اورژانس و کارکنان مرکز خدمات جامع سلامت کار تسهیل زایمان مادر باردار و تولد نوزاد در مرکز خدمات جامع سلامت بخش جنگل رشتخوار انجام شد.