بایگانی‌های مرحوم استاد حمید سبزواری | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
تخریب بخشی از خانه مرحوم استاد حمید سبزواری براثر بارندگی‌های اخیر ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۹

تخریب بخشی از خانه مرحوم استاد حمید سبزواری براثر بارندگی‌های اخیر

مدیر پایگاه میراث فرهنگی شهر تاریخی سبزوار گفت: بخشی از خانه مرحوم استاد حمید سبزواری معروف به پدر شعر انقلاب در پی بارندگی‌های اخیر تخریب شد.