بایگانی‌های مرتضی حمیدی | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
گزارش ارزیابی عملکرد معین‌های اقتصاد مقاومتی شهرستان تربت‌جام ۱۱ خرداد ۱۳۹۹

گزارش ارزیابی عملکرد معین‌های اقتصاد مقاومتی شهرستان تربت‌جام

جلسه مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی خراسان رضوی با محوریت شهرستان تربت‌جام برگزار شد و عملکرد معین‌های اقتصاد مقاومتی این شهرستان مورد نقد وبررسی قرار گرفت.