بایگانی‌های سرانه مصرف ماهی | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
افزایش سرانه مصرف ماهی در شهرستان سبزوار ۰۲ دی ۱۳۹۸

افزایش سرانه مصرف ماهی در شهرستان سبزوار

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سبزوار گفت: همراه با توسعه کمی پرورش و تولید ماهی، با اجرای برنامه‌های آموزشی و ترویجی مصرف سرانه‌ی ماهی در شهرستان از ۶/۳ کیلوگرم به بیش از ۸ کیلوگرم ارتقاءیافته است.