بایگانی‌های جلسه_شورای_اداری_شهرستان_تایباد | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
مأموریت سنگین، ذیل برنامه مثلث اقتصادی در خراسان رضوی ۱۹ مرداد ۱۳۹۸

مأموریت سنگین، ذیل برنامه مثلث اقتصادی در خراسان رضوی

بر اساس سیاست‌های اقتصادی استانداری خراسان رضوی در جهت مثلث توسعه اقتصادی، برنامه‌های خاص بانک ملی ارائه‌شده است.